Swedish flag | Engelsk flagga

 

Därför behövs fler kvinnor i toppen - om varför det är nödvändigt

Det här handlar inte om jämställdhet, utan om lönsamhet. Och ett helt nytt sätt att tänka kring konkurrensfördelar. Alla företag i marknadsekonomier måste alltid söka den bästa ledningen. Ju mer kreativa och talangfulla företag är, desto större är chanserna att överleva i den hårda konkurrens som kännetecknas av allt mindre rutinuppgifter och alltmer av jobb som kräver kunskap. Kvinnor är mer välutbildade än män och precis lika karriärintresserade visar senaste forskningen. Dessutom svarar de för 85 procent av alla konsumenters köpbeslut. I USA har den denna utveckling pågått länge via systematiskt arbete – och andelen kvinnliga chefer är nu uppe mellan 40 och 50 procent.

Den här föreläsningen är en väckarklocka! Den visar på ett nytt sätt att tänka kring konkurrensfördelar och den levererar ny forskning, nya fakta och de senaste resultaten. Den visar också, med stöd av färska studier, att det främsta hindret som kvinnor ser det, inte är barn, eller bristen på hushållstjänster, utan att komma i fråga. En föreläsning full med facts and figures för dem som behöver övertygas.

Beställ workshop, föreläsning eller Guiden här: monica.renstig@wombri.se

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |