Swedish flag | Engelsk flagga

 

Forskning, Andelen kvinnliga chefers utveckling – beräkning åt SNS 2002-2006 och egna beräkningar 2007 till 2009

 

Från 2002 till 2006 har Wombri räknat andelen kvinnliga chefer i privata aktiebolag i Sverige på uppdrag av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, www.sns.se. Uppdraget var en del av projektet ”Fler Kvinnor på ledande poster” som leddes av SEBs dåvarande koncernchef Lars H Thunell, som lyckades samlade många namnkunniga storföretagsledare i projektet.

Då deras projekt ”Fler kvinnor på ledande poster” är slut har vi själva valt att fortsätta arbetet med att räkna de kvinnliga cheferna varje år. Vi använder samma metoder och redovisar på samma sätt som de tidigare åren. Därmed skapas en databas där utvecklingen i Sverige och enskilda börsnoterade bolag kan jämföras över tid. Mätningarna är gjorda 1990, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009.

Beräkningen har gjorts genom att vi låtit direktreklamföretaget Micromedia helt enkelt räkna antalet kvinnliga respektive manliga befattningshavare som företaget har i sin databas på ca 750 000 namn. Uppgifter som dessa är aldrig exakta, inte ens ordet chef är entydigt, ibland kan exempelvis ”försäljningschef” betyda ”ansvarig” för visst produktområde, ibland betyder det försäljningschef just chef över en försäljningsavdelning med personalansvar. Micromedia är inget statistikföretag, och rapporteringen är frivillig, dock uppger företaget att cirka 80 procent av alla företag brukar uppge vilka som innehar vilka positioner. Till skillnad från SCB så uppdateras registret tre, fyra gånger om året och företagen kryssar då även i om innehavaren är man respektive kvinna. Räkningen har gjorts på samma sätt under flera år och vi menar därför att räkningarna är ganska tillförlitliga.

 

Genom att klicka på länkarna till vänster under länken Statistik och Kvinnliga chefer fås statistik för olika storlekar och typer av företag.
När det gäller uppgifter om kvinnor i de börsnoterade företagsledningarna är dessa uppgifter helt korrekta eftersom dessa bygger på samtliga börsbolags uppgifter i årsredovisningen. Samma sak gäller för alla övriga statistikuppgifter under länken ”Statistik”.

 

Rapporten Kvinnliga Chefer i Näringslivet 2007 finns att köpa i vår e-butik!

Artikel på SvD 25/6-07

Rapporten för 2006 till SNS

OH-bilderna med statistik

Artikel på DN Debatt 31/5-06

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |