Swedish flag | Engelsk flagga

 

Kvinnors utbildningsnivå

 

  1994 2005 2012
Andelen kvinnor som tar universitetsexamen 61 % 65 % 65 %
Andelen kvinnor på civilekonomutbildningar 30% 50% 51 %
Andelen kvinnor på civilingenjörsutbildningar 10 % 30 % 28 %
Andelen kvinnor på juristutbildningar 45 % 52 % 59 %
Andelen kvinnor på läkarutbildningar     54 %

Källa: Högskoleverket, beräkningar och bearbetningar Wombri

 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 2013

KTH i Stockholm erbjuder arkitektutbildning samt högskoleingenjörs- och civilingejörsutbildningar.

 

 Kungliga Tekniska Högskolan ANTAL ANDEL KVINNOR
 STUDERANDE    
 Helårsstuderande 12 616 31 %
 Aktiva forskarstuderande 1869 30 %
 EXAMINATION    
 Arkitekter och civilingenjörer 920 32 %
 Högskoleingenjörer 321 25 %
 Teknologie master/magisterexamina 1177 30 %
 Doktorsexamina 235 24 %

Källa: KTH


 

Handelshögskolan i Stockholm, 2012

 

 Handelshögskolan ANDEL KVINNOR
 STUDERANDE  
 Business and Economics - kandidatprogramm 38 %
 Masterprogrammen 42 %

Källa: HHS

 

 

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |