Swedish flag | Engelsk flagga

 

Kvinnliga chefers befattningar, 2012

Befattning Andel kvinnor i företag > 10 anställda Befattningar Andel kvinnor i företag > 50 anställda
Ekonomichef 62 % Personalchef 63 %
Personalchef 58 % Informationschef 60 %
Informationschef 57 % Ekonomichef 48 %
Reklambyråchef 32 % Marknadschef 29 %
Marknadschef 30 % Finanschef 26 %
Finanschef 29 % Reklambyråchef 25 %
Vice VD 23 % Forskningschef 23 %
Forskningschef 23 % Affärsområdeschef 20 %
Platschef 21 % Platschef 19 %
Affärsområdeschef 18 % Vice VD 18 %
Regionchef 17 % Regionchef 16 %
Försäljningschef 15 % Försäljningschef 15 %
IT/Data-chef 14 % IT/Data-chef 13 %
VD 14 % Driftschef 12 %
Divisionschef 14 % VD 12 %
Driftschef 13 % Divisionschef 11 %
Produktionschef 9 % Produktionschef 10 %
Teknisk chef 4 % Teknisk chef 6 %
Konstruktionschef 3 % Konstruktionschef 4 %

 

Kvinnliga chefers befattningar 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009

Befattning

Andelen

kvinnliga

chefer

2002

Andelen

kvinnliga

chefer

2004

Andelen

kvinnliga

chefer

2005

Andelen

kvinnliga

chefer

2006

Andelen

kvinnliga

chefer

2007

Andelen

kvinnliga

chefer

2008

Andelen

kvinnliga

chefer

2009

Hotellchef 68 % 68 % 68 % 68 % 52 % 54 % 57 %
Ekonomichef 39 % 40 % 38 % 33 % 35 % 36 % 37 %
Finanschef 15 % 16 % 13 % 13 % 28 % 28 % 28 %
Vice vd 20 % 20 % 20 % 20 % 24 % 25 % 24 %
Personalchef 26 % 27 % 24 % 21 % 23 % 24 % 23 %
Platschef 24 % 24 % 22 % 24 % 22 % 23 % 22 %
Reklambyråchef 17 % 18 % 19 % 20 % 19 % 20 % 21 %
Affärsområdeschef 14 % 15 % 14 % 14 % 16 % 15 % 16 %
Informationschef 16 % 17 % 13 % 13 % 15 % 15 % 13 %
IT/Data-chef 17 % 17 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Forskningschef 11 % 12 % 12 % 13 % 13 % 14 % 18 %
Marknadschef 13 % 14 % 12 % 12 % 13 % 13 % 13 %
Vd 12 % 13 % 12 % 12 % 13 % 13 % 13 %
Försäljningschef 11 11 % 10 % 11 % 10 % 10 % 10 %
Regionchef 7 % 9 % 10 % 8 % 10 % 12 % 11 %
Divisionschef 8 % 7 % 8 % 9 % 9 % 13 % 11 %
Produktionschef 8 % 9 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 %
Driftschef 5 % 5 % 4 % 4 % 6 % 7 % 8 %
Teknisk chef 2 % 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 2 %
Konstruktionschef 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 %


Näst efter hotellchef är den vanligaste befattningstiteln för kvinnor ekonomichef när vi ser till alla privata företag, Särskilt i mindre företag är det vanligt att denna befattning likställs med ekonomiansvarig. Bakom titeln personalchef finns även personalansvarig och särskilt i mindre företag är det vanligt att en och samma person är både ekonomi- och personalansvarig. Bakom platschef finns yrken/titlar som butiksföreståndare, butikschef/- ansvarig, bankkontorsansvarig etc. Andelen kvinnliga vd:ar i landets företag tycks ligga mer eller mindre konstant runt 12 - 13 procent.

 

Kvinnliga toppchefer sorterade på börsbolag 2007

Befattning Andelen kvinnliga chefer 2002 Andelen kvinnliga chefer 2004 Andelen kvinnliga chefer 2005 Andelen kvinnliga chefer 2006 Andelen kvinnliga chefer 2007
Personalchef 52 % 50 % 59 % 57 % 45 %
Platschef 49 % 53 % 60 % 58 % 39 %
Ekonomichef 41 % 36 % 41 % 40 % 34 %
Affärsområdeschef 10 % 27 % 5 % 6 % 34 %
Informationschef 45 % 42 % 48 % 46 % 33 %
Finanschef 10 % 19 % 25 % 29 % 30 %
Marknadschef 30 % 32 % 28 % 27 % 30 %
Försäljningschef 41 % 39 % 36 % 37 % 26 %
Regionchef 16 % 17 % 19 % 23 % 26 %
IT/Data-chef 20 % 18 % 21 % 21 % 22 %
Forskningschef 14 % 11 % 13 % 13 % 14 %
Divisionschef 13 % 50 % 0 % 0 % 7 %
Vice vd 4 % 6 % 4 % 6 % 6 %
Teknisk chef 2 % 9 % 6 % 6 % 3 %
Vd 2 % 2 % 2 % 1 % 2 %
Produktionschef 10 % 13 % 9 % 10 % 1 %


De kvinnliga cheferna i börsföretagen har sina starkaste positioner i stabsfunktioner som personal, information och ekonomi. Andelen kvinnliga finanschefer har också ökat starkt under de senaste åren. Vägen till toppbefattningarna som vd, vice vd och affärsområdeschef går dock sällan via stabsfunktionerna utan oftare via operativt resultatansvar. Därför är det viktigt att kvinnor stärker sina positioner inom försäljning och marknad. Andelen försäljningschefer/-ansvariga har minskat stadigt från 40 procent till nu 26 procent. Glädjande är att den starka uppgången av affärsområdeschefer – som ju har operativt ansvar. Samma positiva utveckling kan skönjas i en trend som tycks gå från stabsfunktioner till fler regionchefer och vice vd:ar.


Det finns anledning att iaktta försiktighet med procentuella förändringar. Små svängningar i antal personer kan för vissa positioner ge stora procentuella utslag. Micromediabanken hade till exempel år 2003 åtta personer bland börsbolagen med titeln divisionschef, varav sju var män. Ett år senare fanns det sex personer varav hälften var kvinnor. För försäljningsrespektive marknadschefer och vice vd:ar är dock siffrorna mer generella, antalet chefer för dessa positioner uppgår till flera hundra.

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |