Swedish flag | Engelsk flagga

 

Andel kvinnliga chefer i olika branscher 2012

Bransch

I aktiebolag > 10 anställda, 2012 Rank 2012 I aktiebolag > 50 anställda, 2012 Rank 2012
Privat vård, skola, omsorg, utbildning 58 % 1 57 % 1
Bemanning, arbetsförmedling, rekrytering, uthyrning 49 % 2 53 % 2
Hotell och restaurang 53 % 3 52 % 3
Media och konsultverksamhet 40 % 4 40 % 4
Bank, finans och försäkring 40 % 5 40 % 5
Intresseorganisationer 42 % 6 39 % 6
Fastigheter 43 % 7 38 % 7
Privat friskvård, motion 45 % 8 35 % 8
Detaljhandel inkl. motorfordon 38 % 9 34 % 9
IT och Telekom 33 % 10 32 % 10
Transport och kommunikationer, service säkerhet,
städ och tvätt
33 % 11 30 % 11
Partihandel 31 % 12 28 % 12
Byggindustrin 31 % 13 24 % 13
Tillverkningsindustrin 25 % 14 22 % 14

 

Andel kvinnliga chefer i olika branscher 1990-2009

Alla aktiebolag med > 1 anställd

Bransch 1990 2002 2005 2006 2007 2008 2009
Tillverkningsindustrin 7 % 20 % 20 % 20 % 20 % 21 % 22 %
Byggindustrin 3 % 20 % 20 % 18 % 19 % 20 % 19 %
Partihandel 11 % 23 % 23 % 22 % 23 % 23 % 23 %
Detaljhandel 16 % 37 % 34 % 34 % 31 % 34 % 32 %
Bank/Finans/Försäkring 10 % 33 % 31 % 27 % 30 % 34 % 32 %
Uppdragsverksamhet, konsulter, fastigheter 11 % 29 % 28 % 27 % 28 % 28 % 28 %
Motorfordonshandel u.s. % u.s. 20 % 18 % 19 % 19 % 19 %
Hotell & Restaurang u.s. u.s. 40 % 37 % 39 % 39 % 40 %
Transportbranschen u.s. u.s. 25 % 23 % 25 % 25 % 25 %
Telekom u.s. u.s. 21 % 24 % 26 % 25 % 29 %
Intresseorganisationer u.s. u.s. 39 % 39 % 36 % 40 % 27 %
Rekreation, kultur, video, film u.s. u.s. 33 % 31 % 34 % 33 % 36 %

u.s. = uppgift saknas. Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri, Micromediabanken, PAR

Sju av tolv branscher visar här en i stort sett oförändrad eller minskad andel kvinnliga chefer. Bank & Finans ökar dock igen efter förra årets nedgång. Mediabranschen ökar starkt där andelen chefer nu är 36 procent. Telekombranschen fortsätter att öka andelen kvinnliga chefer.

 

Andel kvinnliga chefer i börsbolagens branscher

Alla börsbolag i procent

Bransch 2002 2004 2005 2006 2007
Tillverkningsindustrin 15 % 18 % 18 % 17 % 17 %
Byggindustrin 7 % 11 % 11 % 12 % 26 %
Partihandel 21 % 20 % 17 % 19 % 19 %
Detaljhandel 85 % 85 % 84 % 82 % 51 %
Bank/Finans/Försäkring 21 % 35 % 35 % 34 % 36 %
Uppdragsverksamhet, konsulter, fastigheter 17 % 22 % 21 % 20 % 26 %
Hotell & Restaurang u.s. 30 % 20 % 18 % 25 %
Transportbranschen u.s. 22 % 24 % 21 % 10 %
Telekom u.s. 20 % 21 % 17 % 28 %
Rekreation, kultur, video, film u.s. 17 % 19 % 15 % 25 %

De börsnoterade detaljhandelsföretagen står för den kraftigaste minskningen av andelen kvinnliga chefer. Då antalet detaljhandelsföretag är många på börsen ger förändringar inom dessa ganska stora utslag på hela statistiken. Efter en dipp i fjol ökar återigen börsnoterade telekom- och medieföretag sina andelar. Man ska dock ha i minnet att det totala antalet högre chefer i börsföretagen är ganska få, mellan tjugo och trettio chefer totalt i var och en av dessa branscher, och att därför antalsmässigt små förändringar av kvinnliga chefer ger stora procentuella utslag.

 

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |