Swedish flag | Engelsk flagga

 

Andel kvinnliga chefer aktiebolag > 10 och > 50 anställda, olika län, 2012

LÄN

FÖRETAG > 10 ST ANSTÄLLDA

FÖRETAG > 50 ST ANSTÄLLD
Stockholm 40 % 38 %
Uppsala 36 % 29 %
Västra Götaland 34 % 29 %
Kalmar 31 % 28 %
Västernorrland 32 % 28 %
Södermanland 32 % 28 %
Skåne 35 % 28 %
Gävleborg 34 % 27 %
Halland 24 % 27 %
Norrbotten 29 % 26 %
Örebro 30 % 26 %
Dalarna 30 % 25 %
Östergötland 31 % 25 %
Västmanland 31 % 25 %
Jämtland 32 % 24 %
Västerbotten 28 % 23 %
Gotland 30 % 22 %
Blekinge 31 % 22 %
Värmland 29 % 21 %
Kronoberg 29 % 21 %
Värmland 27 % 21 %

Källa: PAR/Bisnode 2012

Ovanstående tabell visar andelen kvinnliga chefer, enligt de befattningar som vi tidigare beskrivit, och sorterat efter företag med fler än 50 anställda. Stockholms län visar sig då, kanske inte oväntat, ligga i topp och närma sig 40 procent kvinnliga chefer i privat sektor, på det sätt som vi valt att definiera dem. Lägst andel kvinnliga chefer finns i Jönköpings län, tillsammans med Kronoberg och Värmland.

 

Andel kvinnliga chefer aktiebolag > 1 anställda, olika län, 2006-2009

 
LÄN

ANDEL

KVINNLIGA

CHEFER

2006

ANDEL

KVINNLIGA

CHEFER

2007

ANDEL KVINNLIGA CHEFER

2008

ANDEL KVINNLIGA CHEFER

2009
Stockholm 29 %

31 %             

31 % 31 %
Gotland 28 %
27 %
28 % 27 %
Uppsala 26 %
27 %
27 % 26 %
Halland 23 %
26 %
26 % 27 %
Norrbotten
25 %
26 %
26 % 24 %
Dalarna 24 %
25 %
26 % 25 %
Jämtland 25 %
25 %
26 % 25 %
Skåne 24 %
25 %
26 % 25 %
Södermanland 24 %
25 %
26 % 24 %
Västmanland 24 %
25 %
26 % 25 %
Västra Götaland 24 %
25 %
26 % 26 %
Gävleborg 24 %
24 %
25 % 25 %
Västernorrland 24 %
24 %
24 % 23 %
Örebro 23 %
24 %
24 % 23 %
Blekinge 21 %
23 %
23 % 24 %
Kalmar 23 %
23 %
23 % 23 %
Kronoberg 22 %
23 %
24 % 22 %
Västerbotten 22 %
23 %
23 % 22 %
Östergötland 23 %
23 %
24 % 22 %
Jönköping 21 %
22 %
22 % 22 %
Värmland 22 %
22 %
23 % 22 %

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri, Micromediabanken, PAR

Flest kvinnliga chefer finns, inte oväntat, i Stockholm där också de flesta storföretagen och börsbolagen har sina huvudkontor. Bland storföretagen finns ju de flesta chefsnivåerna och det är dit många av de välutbildade kvinnorna också söker sig. I Stockholm ser vi en positiv utveckling, där andelen ökat med två procentenheter till 31 procent. Siffrorna ovan gäller alla privata aktiebolag med fler än en anställd. Längst andel, 22 procent, finns i Jönköpings och Värmlands län.

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |